Z důvodu Vánoc budou všechny objednávky přijaté po 15. 12. 2019 vyřizovány od 6. 1. 2020. Děkujeme za pochopení.

Reklamace

Kupující je povinen při převzetí zásilku zkontrolovat, zda není balík poškozen či otevřen. Poškozený balík nesmí kupující v žádném případě od přepravce převzít! V tomto případě musí kupující sepsat ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky. V opačném případě již nelze uplatnit reklamaci na poškozené zboží. Vlastnické právo přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

Po převzetí zboží je kupující povinen okamžitě zboží prohlídnout a zjištěné vady nahlásit písemně do 3 pracovních dnů a odeslat prodávajícímu spolu s kopií faktury. Reklamaci je možné vyřídit výměnou zboží, dodáním chybějícího množství, přiměřenou slevou zboží.

V případě neplatné reklamace budou náklady na vyřízení reklamace, včetně dopravy přefakturovány kupujícímu. Reklamace musí být prodávajícím vyřízena do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.