Z důvodu nemoci je obchod dočasně uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Reklamace

Kupující je povinen při převzetí zásilku zkontrolovat, zda není balík poškozen či otevřen. Poškozený balík nesmí kupující v žádném případě od přepravce převzít! V tomto případě musí kupující sepsat ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky. V opačném případě již nelze uplatnit reklamaci na poškozené zboží. Vlastnické právo přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

Po převzetí zboží je kupující povinen okamžitě zboží prohlídnout a zjištěné vady nahlásit písemně do 3 pracovních dnů a odeslat prodávajícímu spolu s kopií faktury. Reklamaci je možné vyřídit výměnou zboží, dodáním chybějícího množství, přiměřenou slevou zboží.

V případě neplatné reklamace budou náklady na vyřízení reklamace, včetně dopravy přefakturovány kupujícímu. Reklamace musí být prodávajícím vyřízena do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.